گارانتی

گارانتی یکساله طلایی تعویض: تمامی قطعات به غیر از فیبر

امکان دموی جراحی دستگاه در مرکز درمانی شما

 


 

شرکت نوین ایده تا مدت ۱۰ سال خدمات پس از فروش در اختیار کاربران قرار می دهد، که مدت زمان پوشش خدمات گارانتی یک سال می باشد.

 

شرایط عمومی گارانتی:

۱- ضمانت نامه بدون هولوگرام فاقد اعتبار است.

۲- خدمات گارانتی فقط برای تعمیر یا سرویس دستگاه بوده و شامل ارایه خدمات رایگان برای تعویض قطعات و دستمزد تعمیر می باشد. ایراداتی که ناشی از طراحی، متریال، مونتاژ در اثر استفاده نرمال از دستگاه در طول دوره گارانتی بروز می نماید دربرگیرنده تعویض قطعه رایگان و اجرت تعمیر رایگان می باشد.

ضمانت نامه در شرایط زیر قابل اجرا نیست:

الف: صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی، آتش و حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق حوادث طبیعی

ب: استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به نکات ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه

ج: دستگاه هایی که دستکاری شده و یا توسط اشخاصی به جز کارشناسان شرکت تعمیر شوند.

د: هر نوع دستکاری، خدشه یا کنده شدن برچسب سریال یا هولوگرام، مشخصات دستگاه یا هر نوع دستکاری یا آسیب برگ ضمانت نامه