عقد قرارداد با بیمارستان امام خمینی

دستگاه لیزر سنگ شکن هولمیوم