اخبار

/اخبار/

بیمارستان لبافی نژاد

در حال دموی دستگاه لیزر سنگ شکن هولمیوم

By | بهمن ۲۶ام, ۱۳۹۵|دسته‌بندی نشده|۰ Comments

بیمارستان امام خمینی

عقد قرارداد با بیمارستان امام خمینی دستگاه لیزر سنگ شکن هولمیوم

By | بهمن ۲۶ام, ۱۳۹۵|اخبار|۰ Comments

بیمارستان شهید مدرس

عقد قرارداد با بیمارستان شهید مدرس دستگاه لیزر سنگ شکن هولمیوم

By | بهمن ۲۶ام, ۱۳۹۵|اخبار|۰ Comments

بیمارستان الزهرا اصفهان

عقد قرارداد با بیمارستان الزهرا اصفهان دستگاه لیزر سنگ شکن هولمیوم

By | بهمن ۲۶ام, ۱۳۹۵|اخبار|۰ Comments