آموزش پزشکان لیزر

گروه هدف:

پزشکان

برنامه های در نظر گرفته برای این گروه به صورت زیر می باشد:

۱٫ دوره عمومی آموزش لیزر و کاربردهای آن

 • مبانی لیزر
 • المان های اپتیکی در لیزر
 • مواد فعال لیزر
 • لیزرهای نیمه هادی و کاربردهای آن
 • لیزرهای فیبری و کاربردهای آن
 • لیزر در صنعت
 • لیزر در پزشکی
 • ایمنی لیزر
 • تعمیر و نگهداری دستگاه های لیزر

۲- دوره عمومی آشنایی با اصول فنی و کاربردهای لیزر در پزشکی

 • مبانی لیزر
 • آشنایی با قطعات به کار برده شده در انواع لیزرهای پزشکی
 • کاربرد لیزر در تشخیص
 • کاربرد لیزر در جراحی
 • کاربرد لیزر در زیبایی
 • کاربرد لیزر در در فیزیوتراپی
 • کاربرد لیزر در دندانپزشکی
 • کاربرد لیزر در تشخیص و درمان سرطان
 • ایمنی لیزر
 • تعمیر و نگهداری دستگاه های لیزرهای صنعتی

۳- دوره تخصصی لیزرهای فیبری و کاربردهای آن

۴- دوره تخصصی لیزرهای نیمه هادی و کاربردهی آن

۵- دوره تخصصی لیزر اسپکتروسکوپی

۶- دوره تخصصی آشنایی با انواع کریستال های لیزری

۷- دوره تخصصی اپتیک و لایه نشانی

۸ – دوره تخصصی تعمیر و نگهداری از دستگاه های لیزر

۹- دوره فنی آشنایی با انواع لیزرهای دندانپزشکی