محصولات

شرکت نوین ایده، ارائه دهنده شش نوع محصول لیزر پزشکی و سلامت است  …

ادامه

کاربردهای لیزر در پزشکی

تکنولوژی لیزر به صورت گسترده ای در تحقیقات پزشکی ، تشخیص و درمان بیماری ها  …

ادامه

آموزش پزشکان

دوره عمومی آموزش لیزر و کاربردهای آن: مبانی لیزر، المان های اپتیکی در لیزر، مواد فعال لیزر

ادامه

 

هم اکنون تماس بگیرید !

محصولات لیزر سلامت، با کاربردهای گوناگون

هم اکنون تماس بگیرید !

بیمارستان لبافی نژاد

در حال دموی دستگاه لیزر سنگ شکن هولمیوم

بیمارستان امام خمینی

عقد قرارداد با بیمارستان امام خمینی دستگاه لیزر سنگ شکن هولمیوم

بیمارستان شهید مدرس

عقد قرارداد با بیمارستان شهید مدرس دستگاه لیزر سنگ شکن هولمیوم

بیمارستان الزهرا اصفهان

عقد قرارداد با بیمارستان الزهرا اصفهان دستگاه لیزر سنگ شکن هولمیوم